موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)- نمایندگی اصفهان

فلکه فیض پل خواجو نگارستان امام خمینی (س)

تلفن: 9 - 03136615558 

نمابر : 03136615557

پست الکترونیک :info@imam-khomeini-isf.ir

*
*
*
   

برنامه ها و فعالیتها


جشنواره و همایشهای ادبی

-----------------------------------

جشنواره فیلم و فیلمنامه

-----------------------------------

جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی

-----------------------------------

جشنواره عکس

-----------------------------------

جشنواره و همایشهای هنرهای تجسمی

-----------------------------------

آموزش مجازی اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

نشستهای تخصصی تبیین اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

-----------------------------------

نمایشگاههای فرهنگی 

-----------------------------------

دیدارها و بازدید ها

-----------------------------------

مناسبتها و بزرگداشتها

-----------------------------------