کد مطلب: 839 | تاریخ مطلب: 22/10/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

کعبه در زنجیر

کعبه در زنجیر

خـــــار راه منــــــــــی ای شیخ! ز گلــــزار برو
از ســـر راه من ای رنـــــد تبهکـــــــار، برو

تو و ارشاد من، ای مرشد بــــی رشد و تباه؟!
از بـــــرِ روی مـــن ای صوفــــی غدّار، برو

خـــــار راه منــــــــــی ای شیخ! ز گلــــزار برو  
از ســـر راه من ای رنـــــد تبهکـــــــار، برو

تو و ارشاد من، ای مرشد بــــی رشد و تباه؟!  
از بـــــرِ روی مـــن ای صوفــــی غدّار، برو

ای گــــــرفتار هواهــــای خـود، ای دیر نشین   
از صف شیفتگـــــــــان رخ دلــــدار، بــــرو

ای قلندر منش، ای باد به کف، خرقه به دوش  
خــــرقــــــه شــرک تهی کرده و بگذار برو

خـــــانه کعبــــه کــه اکنون، تو شدی خادم آن  
ای دغــــل! خادم شیطانی، از این دار برو

زین کلیســـــای کـــــه در خدمت جبّاران است  
عیسیِ مریم از آن، خــود شده بیزار، برو

ای قلـــــم بر کفـــــــِ نقـــــــــــــــّادِ تبهکارِ پلید  
بنه این خــامـــه و مخلـــــوق میـــازار، برو

. انتهای پیام /*

کلید واژه